Porota

Zdeněk Pytlíček

Zdeněk Pytlíček

17 let se pohybuje v oblasti nákupu, od nákupčího po stratéga, od státní správy po soukromé společnosti. Posledních 10 let se zaměřuje na nákupní legislativu, procesy a systémy. Jednoduše řečeno jsou jeho doménou veškeré činnosti nákupu, při kterých se „nenakupuje“, chcete-li, nevyjednává s dodavateli. Co ho na tom baví? Nekonečná různorodost nákupu a z toho vyplývající nekonečné možnosti hledání optimálních řešení.

Jana Hladíková

Jana Hladíková

Systémová řešení v prostředí velkých koncernů charakterizují pracovní dráhu Jany Hladíkové, která do světa nákupu vstoupila v roce 2004. Od té doby se mimo jiné podílela na zavedení e-aukčního systému ve společnosti Makro Cash&Carry. V posledních šesti letech se nejprve věnovala práci nákupčí v pekárenské firmě Penam skupiny Agrofert, v níž následně přešla do divize Centrálního nákupu, kde kromě společných výběrových řízení řeší také metodiku koncernového nakupování.

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Studoval na Masarykově univerzitě v Brně, obor Veřejná správa. Po škole začal pracovat jako účetní ve Věznici Znojmo a po 2 leté praxi se vypracoval na Generální ředitelství věznic v Praze na pozici oblastní účetní, metodika účetnictví a reporting. V roce 2011 nastoupil do správy nemovitostí města Znojmo na pozici ředitele této organizace. Zde spravoval přes 4 500 bytů a všechna městská sportoviště. Zasloužil se o elektronizaci veřejných zakázek a tím ušetřil městu nemalé peníze. V roce 2018 přešel do soukromého sektoru a služby elektronických aukcí a elektronizace nabízí obcím, městům a také soukromému sektoru. Práce ho naplňuje a baví a rád pomáhá menším obcím a dalším zadavatelům při řešení obtíží, které se zadáváním mají. V roce 2018 řešil administraci veřejných zakázek za bezmála 750 milionů korun.

Pavel Hrnčíř

Pavel Hrnčíř

Již od roku 2005 se zabývá nákupem v bankovnictví a leasingové společnosti, předtím i v B2B obchodě. V Komerční bance pracoval v nákupu ICT a projektů a pro dceřiné společnosti, v aktuálním působišti v Equa bank má na starosti veškeré dodavatelské vztahy. Rád pracuje na složitých případech se strategickým přínosem pro zadavatele, často v oblasti ICT a služeb. V poslední době věnuje hodně času rozvoji lidí bez zkušeností s nákupem. Elektronické nástroje nákupu využívá celou tu dobu od roku 2005.

Karel Jaroměřský

Karel Jaroměřský

V současnosti pracuje na pozici manažera centrálního nákupu ve společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., kde je zodpovědný za fungování centrálního nákupu. Elektronické aukce využil jako jeden z prostředků centralizace nákupních procesů. S logistikou a nákupem má bohaté zkušenosti ze společnosti HESTEGO, a. s., kde působil na pozicích manažera logistiky a vedoucího strategického nákupu. „Elektronické aukce jsou jedním nástrojů, jak si ověřit tržní cenu a vedou nákupčí k systémovému myšlení při tvorbě strategie výběrového řízení“.

Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde se v rámci studia věnoval teoretickým základům veřejných zakázek. Tématem jeho diplomové práce byla problematika zásad a principů veřejných zakázek. Po krátkém působení v advokacii začal pracovat jako specialista na veřejné zakázky v Železniční společnosti Cargo Slovakia, as, kde pracoval jako vedoucí týmu strategického nákupu a veřejných zakázek. Aktuálně působí na Ministerstvu vnitra Slovenské republiky.

Patrik Mauric

Patrik Mauric

Elektrikář, který vystudoval management a ekonomii a nákupu se věnuje posledních 15 let. Se začátky v nákupech modemů a kabelů až po řízení týmu mezinárodních odběratelů ve skupině Erste Bank v rozsahu 350 milionů EUR ročně. Jedna z mnoha výzev je mít pevné nervy.

Róbert Schréter

Róbert Schréter

Od roku 2005 pracuje na Univerzitě veterinární medicíny a farmacie v Košicích. V letech 2005 až 2015 jako vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií nasazoval množství informačních systémů, u kterých byl od myšlenky, přes návrh, veřejné zakázky až po jejich realizaci. Od roku 2015 jako kvestor univerzity nadále prosazuje elektronizaci a systémová softwarová řešení v různých oblastech provozu Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích. Za jednu z nejvýznamnějších elektronizací považuje zavedení elektronického sběru požadavků na nákup a veřejné zakázky, elektronizaci plánu veřejných zakázek a elektronizaci procesů veřejných zakázek, kterou byl komplexně propracovaný systém nákupu na plně funkční, elektronický, efektivní a transparentní systém. Právě zavedením elektronického systému v oblasti veřejných zakázek univerzita ušetřila nemalé finanční prostředky a v roce 2017 získala v rámci Fair Sourcing Awards 1. místo v kategorii START.

Back to Top