Soutěžní kategorie

1) START

1) START

Kategorie je určena pro nováčky posledního kalendářního roku v procesech elektronizace firemních nákupů nebo veřejných zakázek. Ocenění získá subjekt či jednotlivec za nejúspěšnější implementaci a využívání eAukcí, ePoptávek, elektronizaci procesů apod. vedoucích k úsporám nákupních zdrojů nebo k úsporám, transakčních časů a nákladů. Hodnoceným měřítkem úspěšnosti může být celkový přínos řešení vztažený k jeho nákladům nebo počet uskutečněných eAukcí, ePoptávek, případně jinak elektronizovaných nákupních akcí, nebo celkový soutěžený finanční objem, celková suma úspor případně počet administrátorů. Oceněný může být také inovativní proces implementace zmiňovaných elektronických nástrojů.
2) TREND

2) TREND

Kategorie je určena nejúspěšnějším uživatelům a šiřitelům eAukcí a ePoptávek a ostatních elektronických nástrojů. Ocenění získá subjekt či jednotlivec, který využívá předností eAukčních systémů a dalších eNástrojů způsobem, otevírajícím pro uživatele nové příležitosti nebo standardy k jejich užití. Vedle takovýchto inovačních přístupů mohou být dále oceněna manažerská rozhodnutí podporující růst elektronizace nákupu a veřejného obstarávání, koncepčnost nebo dlouhodobá úspěšnost využívání eNástrojů, celkový finanční objem v poměru k velikosti firmy soutěžený prostřednictvím elektronického prostředí, počet soutěží, podpora zvyšování transparentnosti, využití elektronizace nákupu a veřejného obstarávání ke zkvalitnění dodavatelských vztahů.
3) MASTER

3) MASTER

Kategorie je určena pro oceňování nejvýraznějších osobnosti, institucí nebo firem v elektronizaci nákupních procesů a veřejných zakázek. Ocenění získá subjekt či jednotlivec za výjimečná rozhodnutí nebo činy, které podporují další elektronizaci prostředí firemních nákupů a veřejných zakázek, dále za autorská díla potřebná v nákupních a obstaravatelských procesech, nebo za dlouhodobou a soustavnou činnost, která pozitivně ovlivňuje využívání elektronických nástrojů v nákupní praxi firem a institucí.
Back to Top